هزینه خدمات

هزینه خدمات اسکینک پی به کاربر ها در جدول زیر قابل مشاهده میباشد
خدمات کارمزد سقف کارمزد (ريال)
درگاه غيرمستقيم 0.5درصد 100,000
درگاه مستقيم 1 درصد 100,000
درگاه پرداخت شخصي در دسترس نیست ---
انتقال وجه داخلي رايگان -
تسويه حساب به صورت پایا رایگان | کارت به کارت 500 تومان کارمزد -